SKUPINA OBERMEYER ZLÚČILA SVOJE AKTIVITY V ČESKEJ REPUBLIKE

Skupina OBERMEYER, významná svetová projektová spoločnosť, ktorá v Českej republike pôsobí prostredníctvom dcérskej spoločnosti HELIKA, zlúčila v septembri 2015 svoje tuzemské aktivity. Architektonická a projekčná firma HELIKA sa formou fúzie zlúčila so svojimi dcérskymi spoločnosťami špecializujúcimi sa na projektový manažment a systémy technického vybavenia budov. Nový subjekt nesie názov OBERMEYER HELIKA a zastrešil všetky aktivity skupiny na domácom trhu.

Spoločnosť OBERMEYER HELIKA pokračuje v činnosti spoločností HELIKA, Obermeyer Albis – Stavoplan a Obermeyer HVAC a stala sa tak projektovo-inžinierskou a poradenskou firmou s pravdepodobne najkomplexnejšou ponukou služieb na českom trhu. Jedným z hlavných cieľov fúzie je väčšia previazanosť a flexibilita projektových prác. „Od tohto kroku očakávame predovšetkým skvalitnenie poskytovaných služieb a zjednodušenie systému vnútorného riadenia. S prechodom na 3D projektovanie, v ktorom na českom trhu stále vynikáme, dokážeme efektívne prepojiť činnosť jednotlivých profesií, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii stavieb. Vďaka komplexnému prístupu dokážeme pružnejšie reagovať na požiadavky klientov a ponúkať im optimálne riešenia,“ vysvetľuje Ing. Milan Licehamr, generálny riaditeľ spoločnosti OBERMEYER HELIKA.

HELIKA je významnou tuzemskou architektonickou a projekčnou spoločnosťou a v tomto roku oslavuje 25 rokov úspešného pôsobenia na trhu. Skupina OBERMEYER je jednou z najväčších nemeckých nezávislých projektovo-inžinierskych spoločností, obchodným aktivitám sa na svetových trhoch venuje už od roku 1958. Od svojho vzniku kladie mimoriadny dôraz na vysokú kvalitu poskytovaných služieb, pričom dodržiava najnovšie normy v oblasti stavebníctva a tiež ochrany a rozvoja životného prostredia. „Procesom fúzie posilňujeme väzbu na koncern OBERMEYER. Globálny trh prináša nové výzvy a príležitosti a ako člen silnej skupiny ich dokážeme oveľa lepšie využívať,“ dodáva Milan Licehamr.

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.