ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ROSUM, Bratislava – Ružinov

Zákazník
Rosum, a.s.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
2013 – 2016
Zrealizované činnosti

architektonická štúdia, dokumentácia na získanie územného rozhodnutia, dokumentácia na získanie stavebného povolenia, realizačná dokumentácia, dokumentácia na zmenu stavby pred dokončením, dokumentácia fitoutov, autorský dozor

Stavebné náklady
32 miliónov EUR

Výstavba novej administratívnej budovy na ulici Ružinovská sleduje pôvodný zámer autorov návrhu urbanistického konceptu, t. j. obohatiť hlavnú kompozičnú os sídliska obklopeného zelenými plochami sledom samostatne situovaných architektonických solitérov stavieb občianskej vybavenosti. Ideový zámer autorov urbanistického návrhu bratislavského sídliska Ružinov bol vytvoriť na severovýchodnom okraji mesta nový rezidenčný útvar, ktorý bude realizáciou dobových ideálnych predstáv o bývaní a súčasne ponúkne svojim budúcim obyvateľom mestskú triedu – bulvár obklopený stavbami občianskej vybavenosti: budovami mestskej správy, zdravotníckymi zariadeniami, školami a zariadením predškolskej výchovy, športoviskom. Mestský bulvár – hlavnú os sídliska – dopĺňa výstavba novej administratívnej budovy Rosum. Zvyšná plocha riešeného územia zostane nezastavaná a bude upravená ako prírodný park so zelenými plochami výškovo a priestorovo členenými pomocou terénnych terás sledujúcich vrstevnice mierne svahovitého pozemku stavby. Návrh parkových úprav na ploche riešeného územia vychádza z pôvodnej celkovej krajinárskej koncepcie spracovanej architektom Ferdinandom a rešpektuje zvažované budúce rozšírenie ulice Ružinovská na mestský bulvár s priľahlým zeleným pásom.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.