AUPARK HRADEC KRÁLOVÉ – MULTIFUNKČNÉ CENTRUM

Zákazník
HB Reavis Management CZ, spol. s r.o.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
2011 – 2015
Zrealizované činnosti

predprojektová činnosť, dokumentácia návrhu stavby, dokumentácia na získanie územného rozhodnutia, koncepčná štúdia, architektonické riešenie, projektová činnosť, autorský dozor

Stavebné náklady
približne 2,5 miliardy CZK

Multifunkčné centrum s parkovacím domom charakteru P+R sa nachádza v centre mesta Hradec Králové, v priestore parkoviska osobných automobilov a priestoru dnes nevyužívaných dielenských prevádzok Českých dráh. Obe prevádzky sú spojené premostením Zamenhofovej ulice, ktorá je spojnicou medzi Gočárovou triedou a Riegrovým námestím. Lokalita sa nachádza v priesečníku peších os a prístupu od novej autobusovej a najmä vlakovej stanice, pri Gočárovej triede, budúcej pokojnej tepne vedúcej do historického jadra mesta. Rozdielne charaktery obklopujúce zástavbu sa premietajú do architektonického jazyka fasád – navrhnuté materiály aj farebnosť odráža odlišný život Gočárovej triedy, Puškinovej a Zamenhofovej ulice. Prostredie rastúcej zelene, živej mestskej zástavby a odkazy industriálnej minulosti sa tu spájajú v jeden celok. Hmotové riešenie reaguje na exponovanú pozíciu nároží v čele Gočárovej triedy dominantou vytvorenou trojpodlažnou zástavbou kancelárskych priestorov a obytných priestorov. Interiér zámerne kontrastuje s vonkajšou rôznorodosťou stavby a zjednocuje vnútorný priestor do živej obchodnej pasáže.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.