BYTOVÝ SÚBOR NOVÁ KAROLINA, OSTRAVA

Zákazník
Multi Development Czech Republic, a. s.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
20 mesiacov
Zrealizované činnosti

architektonická štúdia, projektová činnosť (dokumentácia na získanie územného rozhodnutia, dokumentácia na získanie stavebného povolenia, dokumentácia na realizáciu)

Stavebné náklady
525 miliónov CZK

Charakter navrhnutého obytného súboru rozmerovo zodpovedá existujúcej zástavbe lokality. Bytové domy so štyrmi až siedmimi poschodiami bodového alebo líniového typu sú usadené na spoločnej platforme podzemných garáží. Plochá strecha garážových priestorov je pokrytá vegetačnou vrstvou a tvorí predné záhradky prízemných bytov. Projekt zohľadňuje ekonomické kritériá výstavby a prevádzky objektov, ktoré sú navrhnuté ako nízkoenergetické. Architektonické riešenie vychádza z kontextu lokality, snahy nenarušiť ráz obce a okolitej krajiny. Plochy fasád sú dynamicky rozčlenené balkónmi a zapustenými lodžiami. V ich vnútorných priestoroch sa uplatňujú živé farby, ktoré kontrastujú so striedmou farebnosťou celku a podčiarkujú plasticitu fasád. Hmotovo nečleneným fasádam dáva výraz premyslená kompozícia okenných otvorov s farebnými akcentmi.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.