BYTOVÝ SÚBOR UHŘÍNĚVES ROMANCE II., PRAHA

Zákazník
Skanska, s.r.o.
Architekt
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
jún 2007 – máj 2010
Zrealizované činnosti

projektová činnosť, autorské dozory, prevádzková a užívateľská dokumentácia

Stavebné náklady

Charakter novej navrhnutej zástavby bytových domov zodpovedá charakteru existujúcej zástavby lokality Praha – Uhříněves. Objekty so štyrmi až siedmimi poschodiami sú bodového alebo líniového typu. Každý bytový dom tvorí niekoľko nadzemných objektov usadených na spoločnej platforme podzemných garáží. Na plochej streche garážových plôch je vysadená vegetácia. Zakomponovaním týchto hmôt do krajiny vzniká zaujímavé architektonické členenie inak nevýrazného okolitého terénu. Objekty sú navrhnuté s ohľadom na ekonomickosť a jednoduchosť výstavby. Celkové architektonické riešenie objektov vychádza z potreby maximálne sa priblížiť charakteru génia loci lokality a nenarušiť tak jej urbanistický výraz. Najnižšie bytové domy vo východnej časti riešeného územia sú štvorpodlažné. Fasády objektov sú tvarovo jednoduché, omietnuté alebo obložené. Plochy priečelí sú dynamicky členené zapustenými lodžiami. Na zdôraznenie plasticity fasády sú vnútorné priestory lodžií zvýraznené živými farbami. Z dôvodu maximálneho oslnenia a presvetlenia bytov sú v lodžiách použité veľké balkónové okná. Okná ostatných priestorov sú prevažne jednoduché s jednou otváracou časťou. V niektorých prípadoch sú na exponovaných fasádach ako akcent použité líniové balkóny.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.