ČESKÁ NÁRODNÁ BANKA – PLODINOVÁ BURZA, PRAHA

Zákazník
Česká národná banka
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
1997 – 2000
Zrealizované činnosti

aktualizácia a doplnenie zadania stavby, geodetické a prieskumné práce, projekt na získanie stavebného povolenia, výkon verejnoprávnej inžinierskej činnosti, dokumentácia na zadanie dodávok, dokumentácia na riadenie investičného projektu a realizáciu stavby, autorský dozor

Stavebné náklady
800 miliónov CZK

Komplex centrály Českej národnej banky v Prahe sa skladá z dvoch objektov – historickej Roithovej budovy a budovy bývalej Plodinovej burzy. Cieľom rekonštrukcie bolo obe susediace budovy spojiť do jedného funkčného celku. Oba objekty sú uvedené na zozname kultúrnych pamiatok Českej republiky a nachádzajú sa na území pražskej mestskej pamiatkovej rezervácie UNESCO. Cieľom rekonštrukcie budovy bolo vytvoriť pre potreby inštitúcie centrálnej banky kongresové a vzdelávacie centrum – miesto, kde by ČNB mohla zodpovedajúcim spôsobom prezentovať odbornej verejnosti svoje zámery a rozhodnutia. V budove sa po rekonštrukcii nachádzajú odborná knižnica a archív ČNB, dve multifunkčné kongresové sály, výučbové a výstavné priestory vrátane keteringového zázemia. V prízemí budovy vznikol nový bankový klub. Jedinečnou skúsenosťou sa stala práca architektov na obnove zachovaných historických interiérov. Uplatnili princíp priznania súčasného moderného vzhľadu všetkých novozriadených prvkov v historických interiéroch.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.