ČESKÁ NÁRODNÁ BANKA – ROITHOVA BUDOVA, PRAHA

Zákazník
Česká národná banka
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
1995 – 2000
Zrealizované činnosti

geodetické a prieskumné práce, projekt na získanie stavebného povolenia, inžinierske činnosti, dokumentácia na realizáciu dodávok, dokumentácia na realizáciu stavby, autorský dozor generálneho projektanta, technický dozor objednávateľa, súborné výtvarné riešenie interiéru

Stavebné náklady
4,1 miliardy CZK

Komplex centrály Českej národnej banky v Prahe sa skladá z dvoch objektov – historickej Roithovej budovy a budovy bývalej Plodinovej burzy. Cieľom rekonštrukcie bolo obe susediace budovy spojiť do jedného funkčného celku. Oba objekty sú uvedené na zozname kultúrnych pamiatok Českej republiky a nachádzajú sa na území pražskej mestskej pamiatkovej rezervácie UNESCO. Stavba nazývaná podľa svojho autora, architekta Františka Roitha, slúžila od svojho vzniku ako budova banky. V suteréne budovy sa nachádza historický trezor slúžiaci dnes ako bankové múzeum a zároveň ponúka novovytvorené priestory zodpovedajúce súčasným bezpečnostným požiadavkám týkajúcim sa trezorov, ktoré chránia peňažné rezervy centrálnej banky. Nadzemná časť budovy sa až na výnimky využíva ako administratívne zázemie ČNB. Roithova budova je v prízemí rozdelená na dve časti verejne prístupnou pasážou obklopenou priestormi na prenájom. V budove sa tiež nachádzajú priestory využívané ako kancelárie guvernéra ČNB, členov bankovej rady ČNB a ich poradcov. Zvláštnu pozornosť sme venovali návrhu interiéru pre súbor miestností určených na zasadnutia bankovej rady.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.