FAKULTNÁ THOMAYEROVA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, ŠTRUKTURÁLNY PLÁN ROZVOJA, PRAHA

Zákazník
Fakultná Thomayerova nemocnica s poliklinikou
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
júl 2009
Zrealizované činnosti

koncepčná štúdia, prezentačná brožúra

Stavebné náklady

Štrukturálny plán rozvoja areálu FTNsP je určený na dlhodobé flexibilné plánovanie rekonštrukcie a dostavby areálu, ktoré sa zameriava na modernizáciu tohto zdravotníckeho zariadenia, skvalitnenie poskytovanej lekárskej starostlivosti a zefektívnenie prevádzky. Ďalej overuje možnosti využitia daného územia pre zvolený zámer, ako aj kapacity navrhovaných zariadení. Areál FTNsP je v celom riešenom rozsahu zahrnutý v územnom pláne hlavného mesta Prahy medzi plochy verejného vybavenia. Štrukturálny plán rieši predovšetkým systém príjmu pacientov vybudovaním centrálneho príjmu pacientov a urgentného príjmu s väzbou na ARO, oddelenie zobrazovacích metód a operačné sály, lepšiu organizáciu chodu jednotiek intenzívnej starostlivosti a operačných sál vrátane centrálnej sterilizácie, umiestnenie heliportu, účelné zoskupenie príbuzných medicínskych odborov a centralizáciu ambulantných prevádzok. Realizácia väčšiny týchto prevádzok je v štrukturálnom pláne navrhnutá v novej výstavbe nadväzujúcej na Kozákov urbanistický koncept Masarykových domovov. Existujúce budovy by sa mali po rekonštrukcii využívať pre lôžkové jednotky a na poliklinickú prevádzku. Ďalej štrukturálny plán počíta s vybudovaním a revitalizáciou hospodársko-technickej zóny, parkovacieho domu, krytých koridorov pre chodiacich pacientov a zamestnancov a podzemných koridorov na prevádzku hospodárskych zložiek. Okrem toho sa rieši aj potreba výučbových priestorov. Súčasťou štrukturálneho plánu je aj vyhodnotenie súčasného stavu, návrh dopravného a komunikačného riešenia, návrh hospodárskych zložiek, koncept infraštruktúry – hlavné trasy inžinierskych sietí, zhodnotenie a návrh sadových úprav. Projekt vytyčuje hlavné zásady predpokladaného postupu rekonštrukcií existujúcich objektov a nové výstavby v piatich etapách s tým, že celá revitalizácia bude prebiehať počas prevádzky nemocnice. Technické údaje o stavbe: Celková plocha areálu: 276 300 m2 Plocha zastavaná budovami: 50 000 m2 Obstavaný priestor: 841 200 m3 Charakteristické jednotky: Celková navrhovaná lôžková kapacita: 1 120 lôžok (štandardné lôžka, JIS, ARO)

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.