NÁRODNÁ TECHNICKÁ KNIŽNICA, PRAHA

Zákazník
Štátna technická knižnica
Architekt
StudieIL ARCHITEKTI s.r.o.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
júl 2006 – september 2008
Zrealizované činnosti

prieskumné a prípravné práce, návrh stavby, dokumentácia týkajúca sa vplyvu na životné prostredie, dokumentácia na získanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, výber zhotoviteľa, realizačná dokumentácia a dokumentácia skutočného prevedenia stavby, inžinierska činnosť, autorský dozor

Stavebné náklady
1,5 miliardy CZK

Novostavba slúžiaca významnej českej technickej a kultúrnej inštitúcii, Národnej technickej knižnici, je unikátna svojím architektonickým a konštrukčným riešením. Nachádza sa v areáli ČVUT a VŠCHT v Prahe – Dejviciach, v blízkosti fakúlt technických univerzít. Kapacita knižnice je približne 1,2 milióna uložených zväzkov a čitatelia majú k dispozícii 1 200 študijných a 300 relaxačných miest. V čase dokončenia predstavuje táto knižnica jednu z najpokrokovejších realizácií – svojím architektonickým výrazom a tiež konštrukčne technickým prevedením. Jedinečné statické riešenie rozponu nosného skeletu s rastrom 15 x 15 metrov, konštrukcia obvodového plášťa z atypických sklenených elementov, inovatívna koncepcia protipožiarnej ochrany budovy, použitie pohľadového betónu ako finálneho interiérového povrchu, uplatnenie špeciálnych akustických povrchov na elimináciu hluku alebo celková koncepcia mikroklímy v budove s u nás doteraz nerealizovaným systémom aktivácie betónového jadra – to všetko novostavbu knižnice odlišuje od väčšiny súčasných realizácií, a to nielen tuzemských.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.