NEMOCNICA JIČÍN – HOSPODÁRSKY PAVILÓN

Zákazník
Oblastná nemocnica Jičín
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
máj 2002 – november 2003
Zrealizované činnosti

štúdia a doplnenie zadania stavby, projekt na získanie územného a stavebného povolenia, realizačná dokumentácia, autorský dozor generálneho projektanta, spracovanie dokumentácie skutočného prevedenia stavby, dozor spracovateľa realizačnej dokumentácie vrátane koordinácie

Stavebné náklady
80 miliónov CZK

Súčasťou hospodárskej zóny nemocnice v Jičíne je hospodárska a kancelárska budova postavená v medzivojnovom období (1923 – 1930), kedy vznikol základ novodobej koncepcie areálu. Vzhľad pôvodnej hospodárskej budovy negatívne ovplyvnilo niekoľko prístavieb a pred rekonštrukciou a dostavbou pôsobila nesúrodo, predovšetkým ale nevyhovovala súčasným potrebám nemocnice. Pôvodný projekt počítal s rekonštrukciou a dostavbou. Počas prác na projekte a po uskutočnení detailných prieskumov sa však ukázalo, že bude účelné na danom pôdoryse postaviť nový objekt. S ohľadom na zachovanie charakteru celého súboru a na blízkosť mestskej pamiatkovej rezervácie je nový objekt navrhnutý v duchu pôvodného architektonického riešenia. Celá budova má dve nadzemné podlažia, podkrovie a valbovú strechu. Architektonické riešenie je založené na symetrickej kompozícii objektu a na klasickom skladobnom princípe fasády vychádzajúcom z pôvodnej koncepcie. Hospodársky pavilón zahŕňa 3 samostatné prevádzky: stravovaciu, práčovňovú a administratívnu. Nad hlavným vchodom na úrovni 2. nadzemného podlažia je k hlavnému pavilónu nemocnice pripojená nadzemná spojovacia chodba stravovacej prevádzky a celý hospodársky pavilón. Obnovený hospodársky pavilón je dôstojným zakončením východnej časti centrálneho parkovacieho priestoru nemocnice, do ktorého sú obrátené veľké okná jedálne pre personál nemocnice.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.