NEMOCNICA JIČÍN – PAVILÓN INTERNÝCH ODBOROV

Zákazník
Královohradecký kraj
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
2004 – 2006
Zrealizované činnosti

aktualizácia a doplnenie zadania stavby, geodetické práce, projekt na získanie stavebného povolenia, realizačná dokumentácia, výtvarné riešenie interiéru, dozor spracovateľa realizačnej dokumentácie vrátane koordinačnej činnosti

Stavebné náklady
približne 200 miliónov CZK

Areál oblastnej nemocnice v Jičíne vytvára ucelený komplex, ktorého hlavná časť bola vybudovaná v medzivojnovom období (1923 – 1930). Areál má zreteľne vymedzenú zónu nemocničných pavilónov a hospodársku zónu, pričom parkovo upravená bohatá zeleň je sústredená v centrálnej časti. Pavilón interných odborov (predtým slúžiaci ako chirurgický) je dominantným objektom pôvodnej urbanistickej kompozície z konca dvadsiatych rokov. Os symetrie budovy je zároveň osou symetrie tejto areálovej kompozície, ktorá sa rešpektovala pri návrhu rekonštrukcie a dostavby pavilónu i úprav priľahlých plôch a ešte viac sa zvýraznila prenesením hlavného vstupu do osi budovy. V zásade sa nezmenil vzhľad hlavných priečelí ani výška stavby. Dostavaná časť vyplnila priestor vymedzený pôvodne bočnými krídlami budovy. Nové riešenie výrazne zlepšuje prevádzkové väzby na ďalšie budovy areálu realizáciou nadzemných spojovacích chodieb k pavilónu RDG, resp. až k pavilónu operačných odborov a tiež k jedálenskému pavilónu. Väzby na pozemné komunikácie skvalitňuje napojenie na obslužnú komunikáciu za budovou.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.