OBLASTNÁ NEMOCNICA SEMILY – PAVILÓN OPERAČNÝCH SÁL – DOSTAVBA, 1. ETAPA

Zákazník
Oblastná nemocnica Semily
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
september 1991 – august 1992
Zrealizované činnosti

štúdia rozvoja areálu a budovy operačných sál, projekt na získanie územného a stavebného povolenia, realizačná dokumentácia, autorský dozor generálneho projektanta, spracovanie dokumentácie skutočného prevedenia stavby, dozor spracovateľa realizačnej dokumentácie

Stavebné náklady
90 miliónov CZK

Nemocnica leží na okraji mesta v pôvabnom údolí na pravom brehu rieky Jizery, kde tvorí poslednú súvislú mestskú zastavanú oblasť obklopenú lesmi a trávnatými plochami. Malebnosť miesta podčiarkuje svah terénu, nie vždy priaznivý pre jednoduché riešenie prevádzkových väzieb pri projektovaní areálu. Objekt operačných sál bol prvou etapou v postupnej revitalizácii nemocnice. Susedí s pavilónom chirurgických odborov ako jeho nové krídlo s kapacitnou komunikačnou vertikálou a s novým bezbariérovým hlavným vstupom. Oblúkové priečelie budovy obrátené k rieke je inšpirované krivkou jej toku. Pri začlenení stavby do okolia pomohlo zachovanie stromov rastúcich v tesnej blízkosti stavby a jej spolunáležitosť s prírodným prostredím umocňuje obvodový plášť z červených lícových tehál členený bielymi pásmi stropných vencov. Režné murivo sa využíva aj v interiéri vstupnej haly a poschodových hál. Objekt tvoria tri operačné sály s rôznym stupňom „čistoty“, sály sú osvetlené veľkými združenými oknami, sú vybavené liatymi podlahami a novými nátermi s baktericídnymi účinkami. K hlavnému vstupu je možný vjazd vozidiel rýchlej záchrannej služby a pre hospodársku obsluhu je určený samostatný vchod. Technické údaje o stavbe Obstavaný priestor: 11 500 m3 Zastavaná plocha: 550 m2 Charakteristické jednotky Počet operačných sál: 1 superaseptická sála, 1 aseptická sála, 1 septická sála

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.