OBYTNÝ SÚBOR ZELENÉ ÚDOLÍ – URBANIZMUS, PRAHA

Zákazník
IPB Real, a. s., Senovážné nám. 27, Praha 1
Architekt
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
január 1998 – máj 1999
Zrealizované činnosti

projekt na územné konanie

Stavebné náklady

Základným urbanistickým zámerom je vytvorenie klasickej mestskej štruktúry, ktorá však bude rešpektovať morfológiu terénu, prírodné prostredie a väzby na širšie okolie. Severná časť lokality s budovou IKEM je riešená prostým dokomponovaním existujúcej zástavby objektmi s rovnakou funkciou a hmotovým výrazom. Južná časť je navrhnutá tak, aby sa pomocou zeleného valu a bariérového domu vytvorilo príjemné prostredie obytnej skupiny obrátené do seba a zvukovo i pohľadovo oddelené od Vídeňskej ulice. Výrazným kompozičným prvkom je objekt s obchodno-administratívnou funkčnou náplňou situovaný pri Vídeňskej ulici. Urbanistické štruktúry použité v návrhu sú tvorené blokovými, radovými a izolovanými objektmi. Medzi obytnými blokmi je vo východnom smere navrhnutý „zelený bulvár“ spájajúci námestie s parkovým lesom. Na východe strednej časti sú navrhnuté izolované nízkopodlažné bytové domy osadené v parkovo upravených plochách zvažujúcich sa k okraju lesa s potokom. Severná časť rezidenčnej zóny je od budovy IKEM oddelená doskovými objektmi verejného vybavenia saturujúcimi ubytovaciu kapacitu zdravotníckeho areálu. Východný apendix je riešený ako priestor na umiestnenie nízkopodlažných bytových, izolovaných a radových domov s výrazným prvkom parkového lesa.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.