CESTNÝ OKRUH OKOLO PRAHY, SLIVENEC – TŘEBONICE

Zákazník
Riaditeľstvo ciest a diaľnic ČR
Architekt
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
marec 2010 – október 2011
Zrealizované činnosti

technická štúdia, dokumentácia potrebná na ohlásenie stavby, zadávacia dokumentácia stavby, dokumentácia na realizáciu stavby, koordinácia, autorský a technický dozor

Stavebné náklady
približne 1,1 miliardy CZK

Rekonštrukcia najstaršieho úseku pražského okruhu medzi mimoúrovňovými križovatkami MUK Slivenec a MUK Třebonice si vyžiadala výmenu konštrukcie vozovky. Na väčšej časti úseku dlhého 7,2 km sa pôvodný asfaltový kryt nahradil cementovo-betónovým krytom a zároveň došlo k úprave parametrov vozovky tak, aby zodpovedala súčasným štandardom a normám – upravili sa priečne sklony, dĺžka a šírka pripájacích a odbočovacích pruhov mimoúrovňových križovatiek, vymenili a doplnili sa zvodidlá. Súčasťou stavby bola aj oprava vetví priľahlých mimoúrovňových križovatiek, oprava kanalizácie, dokončenie osvetľovacej sústavy na okruhu, doplnenie líniového dopravného značenia a informačných portálov a dokončenie informačného systému cestného okruhu – prepojenie stredísk SSUD Mirošovice a SSUD Rudná.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.