TRAUMACENTRUM FAKULTNEJ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY, PRAHA

Zákazník
Fakultná nemocnica Královské Vinohrady
Architekt
OBERMEYER HELIKA , a.s., výtvarná spolupráca: KVADRA Praha
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
spracovanie dokumentácie 2009 – 2012
Zrealizované činnosti

dokumentácia návrhu stavby, dokumentácia na získanie územného rozhodnutia vrátane zaistenia územného rozhodnutia, dokumentácia na získanie stavebného povolenia vrátane zaistenia stavebného povolenia, sprievodný projekt, projekt interiéru, prieskumné práce a zameranie

Stavebné náklady
3,6 miliardy CZK

Význam traumatologického centra FNKV ako urgentného zdravotníckeho zariadenia pre celú pravobrežnú časť Prahy podporuje zámer architekta, aby sa novostavba zasadená do kontextu chaotickej zástavby na rozmedzí pražských štvrtí Vršovice a Vinohrady stala prirodzenou dominantou tejto lokality. Zjednodušená pôdorysová schéma komplexu nového traumatologického centra umožňuje ľahko rozpoznať tri základné kompozičné osi, ktoré reagujú na okolie novostavby, a to každá svojím spôsobom. Od ortogonálneho roštu priliehajúcej časti vinohradského nemocničného areálu je odvodený smer prvej kompozičnej osi – os vymedzuje západnú stranu lichobežníka časti ústavnej starostlivosti. Jeho protiľahlú stranu definuje os hlavného nástupu do komplexu, kolmá na Ruskú triedu. Tretiu os, pozdĺž ktorej je na východe pozemku formovaný horizontálny pavilón diagnostickej a terapeutickej časti, predstavuje oblúkový segment, ktorý neodkazuje na žiadny z mnohých smerov okolitej roztrieštenej rezidenčnej zástavby. Objemové a funkčné členenie podporuje architektúra fasád. Materiálovú zhodu dvoch dominantných hmôt diferencujú farebnosť a raster kladenia fasádnych obkladov. Tretia objemovo aj funkčne odlišná časť kontrastuje svojou tektonikou i materiálovým riešením. Zámerom architekta bolo vytvoriť seriózny nadčasový dizajn s poľudšťujúcimi prvkami.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.