ZÁKLADNÁ ŠKOLA ROZTOKY

Zákazník
Mesto Roztoky
Architekt
OBERMEYER HELIKA a. s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
predpokladané dokončenie 08/2014
Zrealizované činnosti

architektonická štúdia, dokumentácia na získanie územného rozhodnutia, dokumentácia na získanie stavebného povolenia, dokumentácia na výber zhotoviteľa, dokumentácia na prevedenie stavby

Stavebné náklady

Objemové riešenie dostavby napĺňa pôvodný architektonický zámer vybudovať klasickú školskú budovu so stredným traktom a dvoma symetrickými krídlami. Novostavba ľavého krídla je navrhnutá ako trojposchodový nepodpivničený objekt, dispozičný trojitý trakt so stredovou chodbou. Všetky tri podlažia dostavby nadväzujú na výškovú úroveň podlaží existujúcej školy, aby sa v maximálnej miere zjednodušili pohyb a orientácia užívateľov. Výstavbou nového výťahu sa škola stáva bezbariérovou. Dostavba okrem nového vestibulu zahŕňa 10 učební, 2 voľnočasové ateliéry, 2 zborovne, zasadaciu miestnosť a zázemie telocvične. Objekt telocvične je navrhnutý v najvýhodnejšej možnej prevádzkovej väzbe na školu a pozemok – priestorovo na pozemku uzatvára kompozíciu budov v tvare písmena U a oddeľuje vstupný predný priestor od školskej záhrady. Novostavba sa nesnaží výtvarne sa priblížiť výrazu pôvodnej budovy, ale vníma ju spolu s celým školským pozemkom v jednom kontexte. Hlavnými motívmi architektonického návrhu sú jednoduchosť a účelnosť. Prosté kubistické tvary dostavby, jednoduchá kompozícia fasád a použitie prírodných materiálov charakterizujú architektúru dostavby, ktorá vhodným spôsobom dopĺňa historickú budovu školy.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.