Energeticky efektívne budovy

Navrhujeme a projektujeme energeticky efektívne budovy, ktoré sú vysoko výkonné a energeticky nenáročné. Tieto stavby sú koncipované tak, aby splnili ciele a potreby klientov a zároveň vytvárali pohodu a komfort pre užívateľa.


Environmentálne zodpovedný prístup k projektovaniu, ktorý zastávame a presadzujeme, sa odráža v návrhoch energeticky efektívnych budov bez ohľadu na to, či ide o novostavbu alebo rekonštruovaný objekt. Energetickú charakteristiku stavby ovplyvňuje jej hmotové riešenie, výber konštrukčných materiálov, kvalita prevedenia detailov a tiež návrh systémov technickej infraštruktúry. Naša spoločnosť zahŕňa v projektoch všetky tieto zložky a v priebehu spracovávania návrhu ich využitím metódy BIM optimalizuje tak, aby tvorili dokonale efektívny celok. Naše projekty preto spĺňajú najprísnejšie kritériá týkajúce sa energetickej úspory a šetrnosti k životnému prostrediu. Pri projektovaní dokážeme prostredníctvom informačného modelu budovy spracovávať analýzy a simulácie a overovať tak správnosť navrhovaných riešení. Minimalizácia energetických nárokov a iných zdrojov potrebných pri prevádzke budovy sa prirodzene premieta do úspory nákladov spojených s užívaním stavby na strane investora a budúcich užívateľov. Aj to je dôvod, prečo sú naše projekty na trhu s nehnuteľnosťami atraktívne.

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu stále viac ovplyvňuje aj oblasť projektovania a výstavby budov. Zároveň rastie dopyt po ich energetickej a environmentálnej certifikácii. Skupina OBERMEYER poskytuje služby v certifikačných systémoch LEED a BREEAM s užšou špecializáciou na systém BREEAM, ktorý sa dominantne využíva v európskom regióne.

Naša spoločnosť je zakladajúcim členom Slovenskej rady pre zelené budovy. logo-skgbc

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.