Technické vybavenie budov

Vďaka využitiu moderných softvérových a projekčných nástrojov nachádzame cesty, ako minimalizovať energetickú náročnosť prevádzky. Vždy, keď je to možné, navrhujeme úsporné technológie.


Spoločnosť OBERMEYER HELIKA ponúka projektové riešenia, ktoré sú inovatívne, adaptabilné, umožňujú jednoduchú údržbu a sú vhodné z hľadiska objemového i prevádzkového usporiadania budovy. Energetickú charakteristiku stavby ovplyvňuje jej hmotové riešenie, výber konštrukčných materiálov, kvalita prevedenia detailov a tiež návrh systémov technickej infraštruktúry. Naša spoločnosť zahŕňa v projektoch všetky tieto zložky a v priebehu spracovávania návrhu ich využitím metódy BIM optimalizuje tak, aby tvorili dokonale efektívny celok. Naše projekty preto spĺňajú najprísnejšie kritériá týkajúce sa energetickej úspory a šetrnosti k životnému prostrediu. Pri projektovaní vychádzame z vlastností a výkonu, celoživotného prístupu a zdravého prostredia.

Kľúčové činnosti:

 • Vykurovanie, vetranie a klimatizácia
 • Zdravotnícko-technické inštalácie
 • Silno- a slaboprúdové rozvody
 • Systémy kanalizácie
 • Systémy riadenia prostredia
 • Systémy merania a regulácie
 • Filtrácia vzduchu
 • Protipožiarne riešenia
 • Stabilné hasiace systémy
 • Odborné technické posudky
 • Projektový manažment
 • Monitoring a supervízia projektov

Naše kompetencie:

 • K jednotlivým zložkám technickej infraštruktúry objektu pristupujeme ako k súčasti jediného systému, a preto sme schopní identifikovať príležitosti k synergiám – odpadové produkty jedného procesu možno efektívne využiť v inom procese.
 • V našich návrhoch sa bežne uplatňujú systémy pasívneho chladenia, recyklácie odpadovej vody, zariadenia kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie alebo inteligentné systémy riadenia.
 • Znižujeme energetickú náročnosť nových aj rekonštruovaných objektov a zlepšujeme ich vplyv na životné prostredie.
 • Radíme v oblasti orientácie a tvaru stavieb.
 • Optimalizujeme prírodné zdroje.
 • Začleňujeme obnoviteľné zdroje energie, ak je to možné.

Technické vybavenie budov vo všetkých typologických kategóriách:

 • Obchodné stavby
 • Rezidenčné stavby
 • Zdravotnícke stavby
 • Športové stavby
 • Kultúrne stavby
 • Infraštruktúry
 • Špeciálne stavby so špecifickými požiadavkami, napríklad laboratóriá alebo letiskové objekty

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.