Eperia Prešov – cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska – za vysokú kvalitu realizácie

oceneni Cena udelená odbornou porotou za:
• remeselne dobre zvládnuté stavebné detaily
• technológiu výstavby, ktorá zabezpečila krátky čas realizácie stavby
• realizáciu progresívnych a inovatívnych technológii pri technickom vybavení stavby
• technické riešenie a spôsob realizácie, ktoré zabezpečí efektívne pokračovanie výstavby

Video z priameho prenosu na STV1

Budova obchodného centra Eperia v Prešove je vizuálne rozdelená na dve hmoty. Umiestnenie a tvarovanie hlavných vstupov prirodzene nadväzuje na predpokladaný tok ľudí z parkovacích plôch aj z okolitých peších a cyklistických trás. Poloha a akcentácia vstupov je výsledkom analýz miesta a vychádza z požiadaviek na dobrú dostupnosť, viditeľnosť a atraktivitu. Hmota objektu je horizontálne tvarovaná a výškovo rozdelená na dva segmenty. Vyššia dvojpodlažná časť má ambíciu o akcentovanie vstupov a dobrú identifikáciu objektu pri pohľade aj z okolitých ulíc. Materiál fasád je rozdelený z architektonického aj z ekonomického hľadiska na drahšie exponované fasády, ktoré sú riešené presklenými plochami a metalickým obkladom, ktorý je súčasťou prevetrávanej fasády a tepelnoizolačný plášť pozostáva zo sendvičových panelov. Menej exponované fasády sa nachádzajú na opačnej strane. Vonkajšie verejné priestory nákupného centra Eperia sú navrhované koncepčne ako rozptylové plochy aktívneho verejného života návštevníkov s funkciou kultúry, oddychu a aktivít pre deti. Zelené plochy v areáli môžeme rozdeliť na zeleň parkovísk a na zeleň v blízkosti hlavných vstupov a detských hrísk.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ladislav Nagy, Ing. arch. Martin Tribus, Peter Žiak
Projektanti architektonickej časti: Obermeyer Helika, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Marek Ištokovič, Ing. Andrej Rybár
Hlavný zhotoviteľ: Keraming, a.s.
Stavebník: VSV Consulting, s. r. o., J&T REAL ESTATE
Dozorná činnost: C. T. E. Engineering, s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 50 mil. €
Doba výstavby: 05/2016 – 11/2017

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Maximálna výška objektu +15,500 m od ±0,000 = 242,20 m.n.m.
Komíny +17,000 m
Celková plocha stavebného pozemku: 70 030 m2
Zastavaná plocha objektu (priemet všetkých podl.plôch): 16 988 m2
Zastavaná plocha objektu (bez vonkajších rámp a schodísk): 15 676 m2
Podlahová (úžitková) plocha objektu (1np+2np): 29 161 m2
Obostavaný objem objektu: 221 652 m3
Počet parkovacích miest: 199 miest v 1.p.p. (z toho 8 p.m. imobil), 226 miest vonkajších státí (z toho 16 p.m. imobil)

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.