BYTOVÝ AREÁL SEMTÍNSKÁ, PRAHA – VINOŘ

Zákazník
České nemovitosti, a.s.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
máj 2006 – máj 2008
Zrealizované činnosti

zaistenie doplňujúcich prieskumov, úprava dokumentácie na územné konanie, dokumentácia na získanie stavebného povolenia, inžinierska činnosť

Stavebné náklady
233 miliónov CZK

Bytový areál tvorí ucelený komplex bytových stavieb zodpovedajúci mestskému typu zástavby v prírodnom prostredí biokoridoru s väzbami na širšie okolie existujúcej bytovej zástavby. Všetkých 7 bytových objektov má rovnaké hmotové, tvarové a materiálové znaky na vytvorenie súboru bytových stavieb, ktorý je doplnený o návrh parkovej zelene komplexne prepájajúcej celé územie. Päť objektov je štvorposchodových a dva sú päťposchodové. V suteréne sa nachádzajú parkovacie miesta a technické vybavenie objektov. Hlavné vstupy do objektov sú orientované ku komunikácii vedúcej medzi objekty. Dispozičný princíp všetkých obytných podlaží je rovnaký. Všetky domy sú bezbariérovo prístupné vlastnými hlavnými vstupmi z chodníka alebo vstupmi do podzemných podlaží. Dopravné riešenie je navrhnuté s prístupovou a príjazdovou komunikáciou predĺžením existujúcej Semtínskej ulice. Vnútrobloková komunikácia je ukončená obrátiskom umožňujúcim otáčanie vozidiel, ktoré bude výhľadovo po napojení susednej komunikácie slúžiť ako odstavná parkovacia plocha. Parkovanie automobilov sa čiastočne rieši suterénnymi garážami pod jednotlivými bytovými domami a čiastočne odstavnými plochami na povrchu formou pozdĺžnych miest pri komunikácii. Technické údaje o stavbe: Zastavaná plocha: 4 465 m2 Obstavaný priestor: 63 879 m3 Charakteristické jednotky: Počet bytových domov: 7 Počet bytov: 176 Počet parkovacích miest v objektoch: 145 Počet odstavných miest na komunikáciách: 23

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.