CENTRUM PIVOVAR DĚČÍN

Zákazník
Centrum Pivovar, a.s.
Architekt
Studio Acht
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
október 2011 – január 2012
Zrealizované činnosti

aktualizácia a koncepčné zmeny projektovej dokumentácie vo fáze dokumentácie na realizáciu stavby, geodetické a prieskumné práce, autorský dozor generálneho projektanta, dokumentácia na výber zhotoviteľa, dokumentácia skutočného prevedenia stavby, dozor spracovateľa

Stavebné náklady
500 miliónov CZK

Obchodné centrum je navrhnuté v priestore bývalého meštianskeho pivovaru v centre mesta Děčín. Architektonický návrh stavby rešpektuje prirodzené dominanty súboru budov bývalého pivovaru a svojím jednoduchým riešením podčiarkuje ich výnimočnosť. Susedstvo historických pamiatkovo chránených objektov a nové prístavby celku dodávajú pôsobivý a jedinečný architektonický výraz. Prepojenie pôvodných členitých objektov vybudovaných z režného pieskovcového a tehlového muriva s modernou architektúrou skla a betónu v jeden funkčný celok dodá areálu potrebnú dynamiku. Svetlíky nad pasážou budú do objektu prepúšťať prirodzené svetlo a umocňovať priestorový zážitok zo spojenia starých a moderných budov. Hlavným prvkom centra je pasáž s dvoma vstupmi kopírujúcimi západné priečelie súboru existujúcich budov. Obvodový plášť vstupného priestoru medzi existujúcimi budovami je navrhnutý z ľahkých presklených stien zo systémových hliníkových profilov. Pasáž umožňuje prístup do oboch komerčne využívaných podlaží, po oboch stranách pasáže sú navrhnuté obchody, reštaurácie a služby pre návštevníkov centra. Obchodné podlažia sú vertikálne prepojené obojsmerným eskalátorom pri južnom a severnom vstupe a osobným výťahom v centrálnej pivovarskej budove. Z vyššieho poschodia je prístupná strecha prístavby, ktorá slúži ako parkovisko. Prístavba centra je tak zo západu úplne ukrytá pod parkoviskom. Fasády súboru pivovarských budov sa budú reštaurovať, pričom sa ich vzhľad v maximálnej možnej miere priblíži stavu z prelomu 19. a 20. storočia.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.