KOLBEN CUBE, PRAHA 8

Zákazník
KOLBEN CUBE, s. r. o., Kolbenova 609/40, 190 00 Praha
Architekt
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
december 2008 – máj 2009
Zrealizované činnosti

spracovanie dokumentácie na realizáciu stavby

Stavebné náklady
približne 800 miliónov CZK

Projekt zahŕňa rekonštrukciu existujúcej budovy a novostavbu na pozemkoch bývalého priemyselného závodu Českomoravská Kolben Daněk. Rekonštruovaný objekt bývalej montážnej haly bude tvoriť funkčný celok s novostavbou situovanou v jeho bezprostrednej blízkosti. Základný pôdorysný rozmer existujúceho objektu zostane zachovaný. Ide o železobetónový skelet priemyselného charakteru s tehlovými obmurovkami a priečkami. V 1. nadzemnom podlaží objektu sa budú nachádzať komerčné plochy. Predpokladá sa, že tu budú obchody, reštaurácie a drobný poskytovatelia služieb. V 2. až 5. nadzemnom podlaží sa na každom poschodí vytvoria štyri plochy slúžiace ako kancelárske priestory s vlastným sociálnym zázemím. Celkový vnútorný vzhľad existujúcej budovy s piatimi nadzemnými podlažiami zostane zachovaný. 6. až 8. nadzemné podlažie sú riešené ako nadstavba na existujúcom objekte s rovnakým dispozičným riešením. 6. nadzemné podlažie bude ustupovať, pričom terasa po celom obvode budovy horizontálne oddelí hmotu nadstavby, ktorej obvodový plášť bude prevažne presklený. Flexibilita dispozičného riešenia tejto rekonštrukcie zaručuje, že celý objekt môže fungovať ako jeden kompaktný organizmus alebo ako šesť oddelených jednotiek. Koncepcia stavby umožňuje variabilné členenie dispozícií, a to od malých kancelárií až po veľkopriestorové pracoviská.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.