LOGISTICKÝ A SKLADOVÝ AREÁL RICHTER FRENZEL, PRAHA

Zákazník
Richter + Frenzel, s. r. o.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
2004 – 2006
Zrealizované činnosti

zaistenie prieskumov, posúdenie a zameranie, urbanistická štúdia, architektonická štúdia, projektová činnosť, projektový manažment, autorské dozory

Stavebné náklady
250 miliónov CZK

Na základe zadania investora sme mali vytvoriť kompaktnú budovu skladovacej haly s pridruženými prevádzkami a architektonickým stvárnením sme mali čitateľne vyjadriť funkčnú náplň jednotlivých častí objektu. Navrhnutý objekt tvoria priestory skladovacej haly a jej zázemia s prevádzkami príjmu a expedície, administratívnymi časťami, predajňou a vzorkovňou. Architektonickou dominantou je zaoblená rohová hmota vzorkovne, ostatné priestory majú v súlade s funkciou, ktorú plnia, utilitárny charakter. Objekt je navrhnutý ako železobetónový skelet s plášťom z farebných obvodových panelov. V administratívnej časti a v stravovacom zariadení objektu sa uplatňujú veľké okenné otvory, ktoré prispievajú k vytvoreniu priaznivých pracovných podmienok pre zamestnancov areálu. Projekt rieši úpravy parteru, nespevnené plochy sú zatrávnené a skultúrnené sadovými úpravami. Dispozične objekt reaguje na bezprostrednú blízkosť mestského okruhu, administratívny trakt je situovaný pozdĺž pokojnej prístupovej komunikácie a je chránený pred hlukom z automobilovej dopravy na mestskom okruhu.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.