OBLASTNÁ NEMOCNICA SEMILY – HOSPODÁRSKY PAVILÓN

Zákazník
Oblastná nemocnica Semily
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
december 1995 – apríl 1996
Zrealizované činnosti

štúdia rozvoja areálu a budovy operačných sál, projekt na získanie územného a stavebného povolenia, realizačná dokumentácia, autorský dozor generálneho projektanta, spracovanie dokumentácie skutočného prevedenia stavby, dozor spracovateľa realizačnej dokumentácie

Stavebné náklady
približne 80 miliónov CZK

Záverečná etapa revitalizácie semilskej nemocnice prispela k vytvoreniu súčasnej úrovne hospodárskeho zázemia, predovšetkým kuchyne a príručnej práčovne. Nový objekt vyrástol na pôvodnom mieste uprostred areálu, pretože iné umiestnenie v stiesnených podmienkach nebolo možné. Veľká pozornosť sa venovala prirodzenému začleneniu objektu medzi existujúce liečebné pavilóny v náročných terénnych podmienkach. Riešením sa ukázala myšlienka výrazného zapustenia objektu do terénu, terasového usporiadania a veľkorysej strešnej záhrady. Podarilo sa potlačiť hmotu pavilónu, uvoľniť vnútorný priestor areálu a rozšíriť parkové plochy na rekreáciu pacientov. Umiestnenie pavilónu kuchyne do liečebnej zóny prinieslo tiež rad výhod: kratšiu distribučnú cestu vozíkov so stravou do lôžkových jednotiek a ľahkú dostupnosť jedálne (reštaurácie) pre zamestnancov a návštevy. Väčšina prevádzok pavilónu je umiestnená v dvoch zapustených podlažiach. Jeho architektonickou dominantou je segmentová hmota tretieho poschodia s jedálňou v cípe smerujúcom dovnútra nádvoria a s výhľadom a východom na bohato parkovo upravenú strechu. Drobným akcentom je drevený altánok. Lícové tehly a žulové kvádriky použité na fasádach podporujú bezprostredné začlenenie novostavby do prostredia nemocnice, pre ktoré sú typické. Priestorovú jedinečnosť interiéru jedálne podčiarkujú farebné zalamované pásy na podlahe a strope a s nimi súbežné línie osvetľovacích trubíc.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.