OBYTNÝ SÚBOR ODKOLEK, PRAHA 9

Zákazník
FIM Development, s.r.o.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s
Doba realizácie
2013 – súčasnosť
Zrealizované činnosti

architektonická štúdia, dokumentácia na územné konanie

Stavebné náklady
2 miliardy CZK

Hlavným cieľom zámeru je nájsť a vyzdvihnúť všetky hodnoty územia a opätovne ho obnoviť a začleniť do širšieho územia Vysočian. Z toho dôvodu zvažujeme a navrhujeme zachovať čo najväčšiu časť budovy bývalého mlyna, vysoký komín a bývalú správnu budovu zo začiatku 20. Storočia od architekta Huberta Gessnera. V rámci týchto návrhov uvažujeme o regenerácii celej lokality, zachovaní génia loci, revitalizácii významných stavieb a zároveň navrátení života do tohto v súčasnosti mŕtveho a verejnosti neprístupného areálu.

Návrh rešpektuje morfológiu terénu a člení územie na dve odlišné časti. Spodná umožňuje prepojenie a výstavbu nových mestských pouličných bytových domov. Na vnesenie života do oblasti navrhujeme čiastočne obchodné a iné jednotky v parteri, najbližšie k metru vznikne stavba so zmiešanou funkciou, ktorá bude zároveň plniť funkciu bariéry pred rušnou cestou. V hornej časti pozemku sa bytová zástavba rozširuje a nadväzuje na charakter ulíc s vilovou zástavbou začínajúcou v ulici Pod Krocínkou.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.