PANOCHOVA NEMOCNICA TURNOV

Zákazník
Mestská nemocnica Turnov
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
marec 1997 – december 1997
Zrealizované činnosti

štúdia, projekt na územné konanie a získanie stavebného povolenia, realizačná dokumentácia, autorský dozor generálneho projektanta, dozor spracovateľa realizačnej dokumentácie vrátane koordinačnej činnosti

Stavebné náklady
36 miliónov CZK

Turnovská nemocnica je veľkoryso založený areál zo začiatku 40. rokov 20. storočia, ktorého hlavná budova je koncipovaná ako monoblok s niekoľkými krídlami spojenými na mieste komunikačnou vertikálou. Po výstavbe interného krídla prišla na rad vstupná a ambulantná časť v severnom krídle, ktoré sa zrekonštruovalo a rozšírilo prístavbou západným smerom a tiež nadstavbou ustupujúceho 2. poschodia. Dôležitou úlohou v rámci tohto projektu bolo nadviazať na strohý funkcionalistický štýl budovy a citlivo rozvinúť pôvodnú urbanistickú koncepciu areálu vo vstupnej časti. Prístavba plynule predlžuje dnešné vstupné krídlo západným smerom, pričom nové ustupujúce poschodie zmäkčuje ukončenie objektu. Architektonický výraz celku vrátane veľkosti a členenia okenných otvorov a skromných vonkajších architektonických detailov je jednoliaty a nie je zjavné, že sa skladá z dvoch častí vzniknutých v rôznych obdobiach. Výnimkou je nový ľahký vstupný portikus umožňujúci bezpečný vjazd sanitiek. Poliklinické oddelenia sú navrhnuté v koncových častiach každého zo štyroch podlaží. Pľúcne oddelenie má dva samostatné vstupy priamo z vonkajšieho priestoru, a to pre dospelých aj pre detských pacientov.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.