PARKOVACÍ DOM RYCHTÁŘKA, PLZEŇ

Zákazník
Hermosa Real Estate, a.s.
Architekt
AVE architekt, a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
24 mesiacov
Zrealizované činnosti

zmena dokumentácie na územné konanie, dokumentácia na stavebné konanie, dokumentácia na realizáciu stavby, dokumentácia skutočného prevedenia stavby, autorský dozor

Stavebné náklady
približne 250 miliónov CZK

Objekt parkovacieho domu je situovaný na pozemku, ktorý je v územnom pláne určený na výstavbu tohto typu. Vzhľadom na polohu objektu v mestskej pamiatkovej zóne sme jeho objem a architektúru v návrhu a v stupni územného rozhodnutia konzultovali s orgánmi pamiatkovej starostlivosti. Vonkajšie rozmery budovy sú 88,2 x 38,8 m. Na zjednodušenie spojenia s historickým centrom je pre chodcov navrhnutá lávka z 2. nadzemného podlažia cez štvorprúdovú Tyršovu ulicu. Podpery lávky sa nachádzajú v zelenom páse pozdĺž Tyršovej ulice na strane parkovacieho domu a v zelenom svahu na strane ulice Sady 5. května. Systém parkovania v parkovacom dome je navrhnutý ako o pol poschodia posunutý D´Humiho systém parkovania. Vozidlá medzi jednotlivými poschodiami prekonávajú krátke rampy a z dôvodu protismerného naklonenia rámp sa pohybujú pri vjazde aj pri výjazde vo všetkých priestoroch parkovacieho domu jednosmerne. Tento systém umožňuje oddeliť vjazd a výjazd z parkovacieho domu, čo je v prípade veľkých parkovísk prevádzkovo aj dopravne výhodné. Vjazd do parkovacieho domu z Truhlářskej ulice je situovaný oproti Lautensackovskému domu, výjazd je umiestnený na druhom konci domu v blízkosti provizórneho napojenia ulice na budúci roudenský obchvat. Predpokladaná kapacita je približne 439 parkovacích miest. V prízemí domu sa budú nachádzať komerčné priestory s presklenými výkladmi oživujúcimi parter. Pozdĺžne fasády parkovacieho domu budú horizontálne členené stropmi a koncovými prievlakmi. Plášť je navrhnutý transparentný, iný na oslnené fasády na strane Tyršovej komunikácie a iný, vegetáciou porastený, smerom k rieke a Lautensackovskému domu. Na celopresklenom amorfnom rohu obloženom panelmi bude umiestnený svietiaci piktogram a veľkoplošný displej s informáciami o obsadení parkoviska.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.