PROTÓNOVÉ TERAPEUTICKÉ CENTRUM, PRAHA, Stavba roka 2013

Zákazník
Syner s.r.o.
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s., spolupráca: Ranný Architects, Woerner und Partners
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
2009 – 2011
Zrealizované činnosti

dokumentácia na realizáciu stavby, dokumentácia na zmenu stavby pred dokončením, autorský dozor

Stavebné náklady
približne 900 miliónov CZK (bez zdravotníckej technológie)

Stavba Protónového terapeutického centra sa nachádza v príkrom svahu na okraji severnej časti areálu FN Na Bulovce. Päťposchodový objekt je konštrukčne a dispozične zložený z dvoch častí. Časť A, poliklinika, je situovaná k ulici V Holešovičkách. V tejto časti sa nachádzajú prevádzky diagnostiky, administratívy, služobné priestory pre personál a technologické priestory zaisťujúce chod objektu. Konštrukčne ide o železobetónový skelet. Časť B, ktorú tvoria ožarovne, tzv. gantry, je zapustená do svahu južným smerom. Je v nej umiestnená kompletná protónová technológia – cyklotrón, vedenie lúčov a ožarovne. Konštrukčne ide o železobetónový stenový systém s mohutnou dimenziou všetkých plošných prvkov zaisťujúcich tienenie vonkajších priestorov pred účinkami radiácie. So západným priečelím susedí zostava terás, na ktorých sú umiestnené chladiace veže. Severná fasáda je z dôvodu zaťaženia hlukom z komunikácie zrealizovaná s vyššou nepriezvučnosťou. Všetky poschodia objektu prepájajú dve vnútorné schodiská a dve výťahové vertikály. Výnimočnosť budovy Protónového terapeutického centra spočíva v jej vybavení protónovou ožarovacou technológiou, s ktorou sa spája potreba zaistenia veľkého chladiaceho a elektrického príkonu a požiadavky na slaboprúdové bezpečnostné a komunikačné systémy.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.