THOMAYEROVA NEMOCNICA, REKONŠTRUKCIA AKÚTNYCH CHIRURGICKÝCH PREVÁDZOK, PRAHA

Zákazník
Fakultná Thomayerova nemocnica s poliklinikou
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
10/2010 – 05/2011
Zrealizované činnosti

dokumentácia na získanie stavebného povolenia, dokumentácia na výber zhotoviteľa, dokumentácia na realizáciu stavby, autorský dozor

Stavebné náklady

Pavilón B1

Predmetom spracovanej dokumentácie bola rekonštrukcia prvého nadzemného podlažia pavilónu B1 vo FTNsP doplnená o čiastočnú rekonštrukciu podzemného podlažia. V priestoroch pôvodných operačných sál v 1. nadzemnom podlaží boli vstavané konštrukcie troch nových sál vybavených modernou operačnou a zobrazovacou technikou. Súčasťou nových dispozícií sú nadväzujúce priestory – prípravne pacientov, prisálové sterilizácie, prevádzkové miestnosti sestier, prezliekacie filtre pre lekárov a sálový personál a pod. V nadväzujúcom krídle pavilónu B1 vznikli priestory jednotky intenzívnej starostlivosti. Tu sa umiestňujú pacienti bezprostredne po operačnom zákroku pred umiestením do lôžkovej časti. Celkový počet 14 lôžok dopĺňajú vyšetrovňa pre pacientov, pracovisko lekárov a prevádzkové miestnosti pre zdravotnícky a pomocný personál. Pre operačné sály, jednotku intenzívnej starostlivosti a nadväzujúce prípravné a pomocné miestnosti sa vytvorilo nové technické zázemie. V rekonštruovaných priestoroch podzemného podlažia je umiestená strojovňa vzduchotechniky, rozvodňa NN, kompresorová stanica a strojovňa vákua. Na streche nad operačnými sálami sa nachádza strojovňa chladenia. V novozrekonštruovaných priestoroch pavilónu B1 je teraz umiestené špecializované oddelenie hrudnej chirurgie.

Pavilón B4

Projektová dokumentácia riešila rekonštrukciu polovice prvého nadzemného podlažia pavilónu B4 doplnenú o časť podzemného podlažia, v ktorej sa nachádza technické zázemie. V priestoroch pôvodných operačných sál v 1. nadzemnom podlaží objektu boli vstavané konštrukcie štyroch nových sál vybavených modernou operačnou a zobrazovacou technikou. Súčasťou nových dispozícií sú nadväzujúce priestory – prípravne pacientov, prisálové sterilizácie, prevádzkové miestnosti sestier, prezliekacie filtre pre lekárov a sálový personál a pod. V jednej z operačných sál sa nachádza špeciálne zariadenie na urologické zákroky – operačný stôl OPUS II. Prevádzka nových operačných sál je prepojená s lôžkovými oddeleniami a oddeleniami JIS umiestenými v ostatných nadzemných podlažiach pavilónu. Pacient sa tak po operačnom zákroku dostáva pomocou výťahu na lôžkové oddelenie. Pre nové operačné sály a nadväzujúce prípravné a pomocné prevádzky sme vytvorili nové technické zázemie. V rekonštruovaných priestoroch podzemného podlažia je umiestená strojovňa vzduchotechniky, doplnená existujúca rozvodňa NN a novovybudovaná kompresorová stanica a strojovňa vákua. Nová je tu miestnosť pre slaboprúd. V prístavku objektu na úrovni 1. nadzemného podlažia je umiestnená strojovňa chladenia. Tu došlo v pôvodných dispozíciách k výmene strojného vybavenia. V novozrekonštruovaných priestoroch pavilónu B4 sa nachádzajú dve operačné sály pre urológiu a dve sály pre oddelenie detského traumacentra.

PLOCHA:
B1: rekonštruované plochy operačných sál, JIS a príslušenstvo: 1 702,0 m2
Rekonštruované plochy technického zázemia: 348,0 m2
B4: rekonštruované plochy operačných sál, JIS a príslušenstvo: 683,0 m2
Rekonštruované plochy technického zázemia: 359,0 m2

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.