ZOO PRAHA – REKONŠTRUKCIA PAVILÓNU VEĽKÝCH CICAVCOV, AMAZÓNIA

Zákazník
ZOO Praha, U Trojského zámku 3/120, Praha 7
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
Zrealizované činnosti

Súťažný návrh

Stavebné náklady

Zámerom autorského návrhu rekonštrukcie dnešného pavilónu veľkých cicavcov bolo predložiť návrh, ktorý spĺňa maximum požiadaviek budúceho užívateľa pavilónu a bude preňho predstavovať reálny, tzn. v danom finančnom limite realizovateľný, projekt, ktorý vytvorí optimálne podmienky pre chované živočíchy. Cieľom je realizovateľné riešenie v rámci investičných a prevádzkových nákladov. Autori pri vytváraní projektu vylúčili všetky alternatívy, ktoré by kritérium reálnosti a realizovateľnosti zámeru v akomkoľvek ohľade nespĺňali. Urbanizmus + architektúra + interiér + funkcia a prevádzka /bez stanovenia poradia dôležitosti/ – z týchto základných uhlov pohľadu vnímali autori zadanú úlohu. Prvým aspektom návrhu je urbanistické riešenie nového pavilónu Amazónia, čím sa rozumie jeho začlenenie do existujúcej štruktúry návštevníckych a obslužných trás pražskej ZOO. Ďalším aspektom je charakter a miera premeny architektonického vyznenia pavilónu. Ako nemenej dôležitú sme vnímali otázku týkajúcu sa prevažne interiéru rekonštruovaných pavilónov, tzn. podoba samotnej expozície Amazónia. Funkčné usporiadanie nových expozícií v pavilóne Amazónia zodpovedá požiadavkám jednoduchej obsluhy, hospodárnej nízkonákladovej prevádzky budovy, princípom trvalej udržateľnosti a energetickej úspornosti.

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.