Architektúra a projektovanie

Architektúru vnímame ako živú, progresívnu, stále sa meniacu a vyvíjajúcu oblasť, ktorá spoločnosti prináša nielen funkčné a komfortné stavby, ale aj moderné a originálne riešenia.


Zameranie spoločnosti:

 • Objekty verejného záujmu
 • Zdravotnícke stavby
 • Obchodné centrá
 • Administratívne budovy
 • Rezidenčné stavby
 • Logistika a priemysel
 • Dopravné stavby

Kľúčové činnosti:

Urbanistické koncepty

 • Vytváranie územno-plánovacích informácií alebo podkladov pre veľké územné celky, prípadne ich časti a zóny

Architektonické štúdie

 • Príprava a návrh územných celkov a útvarov, resp. jednotlivých objektov
 • Grafická prezentácia projektov vrátane vyhotovovania 3D modelov stavieb

Všetky stupne projektovej dokumentácie s možnosťou realizácie

 • Príprava zákazky (zabezpečenie všetkých potrebných podkladov, prieskumov, zamerania, posudkov, stanovísk a štúdií potrebných pri rozhodovaní o technických a ekonomických možnostiach riešenia projektu)
 • Dokumentácia potrebná na získanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, na výber dodávateľa, na realizáciu stavby, predajná dokumentácia atď.
 • Inžinierska činnosť (zabezpečenie potrebných stanovísk a rozhodnutí)
 • Spolupráca pri realizácii stavby (autorské dozory, technické dozory, spracovanie projektovej dokumentácie klientských zmien, zmeny stavby pred dokončením a skutočné prevedenie)
 • Možnosť zabezpečenia realizácie pozemných, inžinierskych, technologických stavieb a objektov na základe štandardných aj špeciálnych požiadaviek

Ďalšie činnosti

 • Spracúvanie prevádzkových štúdií
 • Interiéry (príprava, návrh, projektovanie a zabezpečenie realizácie interiérov budov, výstavníckych a scénických stavieb)
 • Spolupráca pri uvedení stavby do prevádzky (technická a konzultačná podpora stavebníka v prípade náročných stavieb, spracovanie dokumentácie uvedenia stavby do prevádzky)
 • Vypracúvanie prevádzkových príručiek (zabezpečenie dokumentácie na prevádzku stavieb v oblasti stavebnej časti, technologickej časti, požiarneho zabezpečenia atď.)
 • Poradenská a činnosť a oponentúra

Spolupracujeme s odbornými konzultantmi z najrôznejších oblastí – s vedcami, výtvarnými umelcami, grafikmi, sociológmi, lekármi, historikmi, kritikmi architektúry a výtvarného umenia. Pri práci využívame skúsenosti získané zo spolupráce s uznávanými európskymi architektonickými kanceláriami a renomovanými architektmi, ako sú napríklad spoločnosti Office for Metropolitan Architecture, Heinrich Böll, Massimiliano Fuksas Architetto, Studio Capelli Architettura, Benoy atď.

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.