Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Naše služby

Projektovanie

Architektonická, projekčná a stavebno-poradenská kancelária
sme jednými z najväčších a najstabilnejších na Slovensku a v Českej republike


Komplexný dodávateľ
zaisťujeme všetko v rámci prípravy projektu a povoľovania


Certifikácia
sme držiteľmi všetkých požadovaných autorizácií, certifikátov kvality a osvedčení


Zázemie
máme viac ako 40 stálych zamestnancov v Bratislave a Poprade, oporu v nadnárodnom zázemí


Špecializácia
sme partnermi pre zložité, veľké a technicky náročné projekty


Skúsenosti
20 rokov na slovenskom trhu, líder trojrozmerného projektovania 3D a modelovania stavieb systémom BIM


KĽÚČOVÉ ČINNOSTI

príprava zákazky zahŕňajúca zaistenie všetkých nevyhnutných podkladov, prieskumov, zameraní, posudkov, stanovísk a štúdií pre rozhodovanie o technických a ekonomických možnostiach riešenia projektu
vyhotovenie dokumentácie pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, pre výber dodávateľa, pre realizáciu stavby, dokumentácia pre predaj a pod.
inžinierska činnosť vrátane zaistenia potrebných stanovísk a rozhodnutie všetkých dotknutých strán
spolupráca pri realizácií stavby obsahujúca autorské dozory, technické dozory, spracovanie projektovej dokumentácie klientskych zmien, zmeny stavby pred dokončením a skutočného vyhotovenia
možnosť zaistiť realizáciu pozemných, inžinierskych a technologických stavieb a objektov so štandardnými a špeciálnymi požiadavkami

ĎALŠIE AKTIVITY

spracovanie štúdií
spolupráca pri uvedení stavby do prevádzky predstavujúca technickú a konzultačnú podporu stavebníka, pri náročných stavbách, spracovaní dokumentácie uvedenia stavby do prevádzky
vypracovanie prevádzkových poriadkov a manuálov a tiež zaistenie dokumentácie pre prevádzkovanie stavieb v oblasti stavebnej časti, technologickej časti, požiarneho zabezpečenia a pod.
poradenská a oponentská činnosť

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA s.r.o.

ISO
© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo štúdio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram