Metóda BIM

Informačné modelovanie stavieb pomocou metódy BIM je pokrokovým spôsobom prístupu k projektovaniu a dokumentácii stavebných projektov so skutočnými ekonomickými prínosmi v priebehu návrhu, výstavby a následnej prevádzky.


Ako sa vytvára model BIM

Pri tvorbe návrhov využívame pokrokovú metódu trojrozmerného informačného modelu budovy, často označovanú ako metóda BIM. Informačný model budovy predstavuje štruktúrovanú databázu, v ktorej sú zahrnuté všetky informácie o stavbe od všetkých účastníkov, ktorí do procesu prípravy a realizácie projektu vstupujú. Na projekte môžu súbežne pracovať všetky projekčné tímy a koordinovať svoje činnosti, včas odhaľovať možné kolízie a predchádzať tak komplikáciám pri výstavbe.

Automatické generovanie technických výkresov

Model súčasne umožňuje vytvárať simulácie a analýzy, na základe ktorých sa návrh priebežne optimalizuje bez potreby zdĺhavého a nákladného prepracovávania dokumentácie – technické výkresy sa generujú priamo z tohto modelu. Informačný model budovy neslúži len na vypracúvanie projektovej dokumentácie, ale zároveň obsahuje údaje užitočné pri výstavbe, správe i likvidácii stavby, vďaka čomu poskytuje architektovi, investorovi a užívateľom diela lepšiu kontrolu nad projektom.

Prečo prejsť od modelu 3D k informačnému modelu

Prechod od jednoduchého 3D modelovania k informačnému modelu, ktorý umožňuje oveľa komplexnejšie uchopenie projektu a koordináciu jednotlivých zložiek, predstavuje významný posun ku kvalite a ekonomickej efektivite procesu navrhovania. Naša spoločnosť je z hľadiska prechodu na metódu BIM jednou z najprogresívnejších projekčných kancelárií a neustále pracuje na čo najefektívnejšom využívaní potenciálu tejto metódy.

Sme členom občianskeho združenia BIM asociácia Slovensko. logo_BIM_asociacia

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.