NEMOCNICA NÁCHOD

Zákazník
Krajský úrad Královohradeckého kraja,
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
Generálny projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Doba realizácie
2011 – 2015
Zrealizované činnosti

rozvojová štúdia areálu ON Náchod do roku 2020, dokumentácia na získanie územného rozhodnutia, dokumentácia na získanie stavebného povolenia – I. etapa, zaistenie stavebného povolenia, tendrová dokumentácia

Stavebné náklady
1. etapa: 1,2 miliardy CZK

Predmetom projektu je dostavba areálu oblastnej nemocnice v Náchode. Urbanisticko-architektonické riešenie vychádza z potreby usporiadať, zjednotiť a predovšetkým zmodernizovať prevádzku nemocnice, ktorá je v súčasnosti rozdelená na dva funkčné celky (dolný a horný areál). Dostavbou dolného areálu a postupným opustením horného areálu sa zlúči rozdelená lôžková a vyšetrovacia kapacita a uľahčí sa pohyb a orientácia pacientov. Navrhovaný komplex budov sa člení na tri základné časti – vstupná časť s príjmom, ambulanciami a urgentným príjmom, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky a lôžková časť. Základným atribútom navrhovanej koncepcie areálu je vytvorenie predpokladov na hladké fungovanie prevádzkových väzieb, teda bezproblémový pohyb pacientov, zamestnancov a zdravotníckeho materiálu. Návrh predpokladá vybudovanie centrálneho koridoru tvoreného sústavou chodieb vedúcich v niekoľkých úrovniach celým areálom z najnižšej vstupnej príjmovej časti (ambulancie a urgentný príjem) až k najvyššie orientovanému existujúcemu pavilónu (patológia s laboratóriami).

Skryť
Informácie Ďalší Predchádzajúci Zavrieť

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.