Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

NEMOCNICA NÁCHOD

Generel
Objednávateľ
Královéhradecký kraj
Lokalita
Náchod
Architekt
OBERMEYER HELIKA a.s.
GenerálnY projektant
OBERMEYER HELIKA a.s.
Realizácia projektu
2009 – 2015
Realizácia stavby
2014
Realizované činnosti

rozvojová štúdia areálu ON Náchod do roku 2020
dokumentácia pre ÚR areálu ON Náchod
súčinnosť pri prerokovaní DÚR
dokumentácia pre stavebné povolenie
zaistenie stavebného povolenia
tendrová dokumentácia
realizačný projekt prípravných prác etapa O
autorský dozor
štúdie 2. etapy modernizácie oblastnej nemocnice

Projekt v číslach

1615 mil. Kč náklady stavby
195.000 m³ obostavaný priestor
9.000 m² zastavaná plocha

Popis projektu

Predmetom projektu je dostavba areálu oblastnej nemocnice v Náchode. Urbanisticko-architektonické riešenie vychádzalo z potreby usporiadať, zjednotiť a predovšetkým modernizovať prevádzku nemocnice. Základným atribútom navrhnutej koncepcie je vybudovanie chrbticového koridoru pre hladké fungovanie prevádzkových väzieb.

Navrhovaný komplex budov sa člení na tri základné časti – vstupnú časť s príjmom, ambulanciami a urgentným príjmom; na spoločné zložky vyšetrovacie a liečebné; lôžkovú časť. Základným atribútom navrhnutej koncepcie areálu je vytvorenie predpokladov pre hladké fungovanie prevádzkových väzieb, tj bez kolíznych pohybov pacientov, zamestnancov a zdravotníckeho materiálu. Návrh predkladá vybudovanie chrbticového koridoru, ktorý je riešený sústavou chodieb vedúcich v niekoľkých úrovniach celým areálom z najnižšej vstupnej príjmovej časti (ambulancie a urgentný príjem) až k najvyššie orientovanému existujúcemu pavilónu (patológia s laboratóriami).

Charakteristické jednotky: celkom 450 lôžok v univerzálnych lôžkových jednotkách, urgentný príjem vr. 2 zákrokových sál a 1 rozraďovacej sály, 7 operačných sál ž toho 2 super-aseptické, RDG oddelenie, ARO + JIS, pôrodné sály, ambulancie, lekárske zázemie, technické zázemie, rekonštrukcia nadväzujúcich objektov.

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA s.r.o.

ISO
© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo štúdio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram