Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Realizácia vzdelávacej aktivity

Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje sme začali s realizáciou vzdelávacej aktivity „Rozvoj zručností zamestnancov OBERMEYER HELIKA s.r.o.“. Cieľom projektu je rozšíriť odborné zručnosti pri realizácii návrhov nových projektov, projektov s najmodernejšími 3D technológiami, s energetickou úsporou, digitalizované, smerujúce k zelenej ekonomike. Vzdelávanie bude zamerané na získavanie nových zručností, zvyšovanie súčasných zručnosti v súvislosti s modernizáciu práce a so špecializáciou, ktorá sa viaže na určité miesto, aby zamestnanci boli kompetentní a po skončení projektu dostali špecifickú náplň práce.

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.mpsvr.sk

vzdělávání

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA s.r.o.

ISO
© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo štúdio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram