Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Naše služby

Projektovanie
Projektové riadenie
BIM

Statika a inžinierske konštrukcie

široké portfólio služieb statiky konštrukcií pozemných stavieb a v oblasti mostových a inžinierskych konštrukcií.

KĽÚČOVÉ ČINNOSTI

statika pozemných stavieb
projekty mostových a inžinierskych konštrukcií
inžinierska činnosť
poradenská a oponentská činnosť
zhodnotenie stavu konštrukcií pre due diligence
štúdia realizovateľnosti

ZAISTÍME

vedenie a koordináciu projektových prác
vypracovanie koordinačných situácií stavby
prípravu zákazky vrátane zaistenia všetkých nevyhnutných podkladov, prieskumov, zameraní, posudkov, stanovísk a štúdií pre rozhodovanie o technických a ekonomických možnostiach riešenia projektu
vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s platnými vyhláškami a normami - štúdia realizovateľnosti, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby, realizačná dokumentácia stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby určenej pre kolaudáciu alebo pre používateľa
konzultačnú činnosť pri zadávaní dopytov a vyhodnocovaní ponúk
spoluprácu pri realizácii stavby, zaistíme technické aj autorské dozory
spoluprácu pri uvedení stavby do prevádzky, poradenskú a oponentskú činnosť
poradenskú a oponentskú činnosť s využitím dlhoročných zahraničných skúseností

KONTAKTUJTE NÁS

OBERMEYER HELIKA s.r.o.

ISO
© 2024 OBERMEYER Helika | Vyrobilo štúdio
Zásady ochrany osobních údajů
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram